UDGIVELSER

Kapitel 1 af alle bøger kan downloades fra bogens side på forlaget hjemmeside, ligesom mange bøger har aktivitetsskemaer til download.

KURSER, OPLÆG & WORKSHOPS

Kurser, oplæg, workshops, konsulentopgaver, samarbejder

Søger du et indspark, kompetenceudvikling, inspiration, workshop til

 • skrivere: projekt- /opgave-/afhandlings-/ artikel- lærebogsskrivere
 • vejledere, undervisere, undervisningsudviklere

 

Om temaer som

 • akademisk skrivning, problemformulering, feedback og bedømmelse, peer feedback, udvikling af vejledning og pædagogik på videregående uddannelser

så ring/mail og få en snak om jeres ønsker til form, længde, arbejdsformer m.v.

OM LOTTE RIENECKER

Pædagogisk konsulent og læremiddelforfatter

I over 30 år har jeg arbejdet med:

Akademisk skrivning, skrive- og undersøgelsesprocesser, undersøgelsesdesign og problemformuleringer, strukturer og akademisk sprog – opgaver, projekter, videnskabelige artikler, læremidler.

• Tekster, skrive- og undersøgelsesprocesser, undersøgelsesdesign og problemformuleringer, strukturer og akademisk sprog.
Akademisk skrivning – opgaver, projekter, specialer, artikler, ph.d.-afhandlinger og lærebøger og de skrivere og vejledere der arbejder med disse tekst-genrer, har været min ene hovedinteresse i mit 30+ år lange arbejdsliv. Når jeg formidler og faciliterer, tænker jeg ud fra tekster og genrer, skrivere, vejledere, redaktører og samarbejder om tekster, og ud fra en uddannelsesmæssig eller faglig sammenhæng.

Jeg holder af de akademiske genrer og deres mønstre og variationsmuligheder, fordi jeg synes at det er genrer der er styret af gode idealer om tydelige argumenter og præmisser, om ærlighed og transparens, om klarhed i fremlæggelsen, om faglig dialog før og efter aflevering. Og om at ville lære og forklare hinanden noget fagligt.

• Den Gode Opgave
Med bl.a. Peter Stray Jørgensen, 5. udgave 2017. Bogen udkom første gang i 1997, har solgt i over 170.000 eks. i Danmark – og derudover i engelske, norske og svenske udgaver med pentagonmodellen. Pentagon-modeller for forskellige tekster kan downloades fra forlaget Samfundslitteraturs hjemmeside. Læs mere HER

• Vejledning, undervisning, feedback og peer feedback, skriveretreats for afhandlings- og artikelskrivere.
De videregående uddannelsers pædagogik og udvikling af den, har været min anden hovedinteresse: Jeg er optaget af en aktiv, stilladserende undervisning og vejledning. Jeg kan bedst lide at undervise mest muligt i workshopform. At deltagerne producerer på stedet i skrive-retreats, workshops for projekt- artikel- og lærebogsskrivere, at der tages udviklingsskridt i workshops for vejledere og undervisere. Og jeg holder også gerne oplæg til inspiration og videre arbejde.

• Pædagogisk udviklingsarbejde I de seneste 15 år har jeg arbejdet og skrevet meget om pædagogisk udviklingsarbejde generelt, og specielt i forhold til vejledning og feedback/peer feedback. Jeg har undervist på adjunktpædagogikum flere steder i Danmark, og har givet indspil til utallige lokale processer på en lang række universitets- og professsionshøjskoler i Danmark.

• Lærebogsforfatter
Jeg er og har været aktiv læremiddelforfatter gennem 35 år (bl.a.med Peter Stray Jørgensen og mange andre gode kolleger), og er levende optaget af udformningen og det pædagogiske design af både analoge og digitale læremidler til især videregående uddannelser, og også af vilkårene for læremiddelforfattere.

https://samfundslitteratur.dk/skrivlaereboeger

CV & PUBLIKATIONER

Arbejde

 • 1.12-2021 → Lærebogsforfatter og freelance kursusholder, bl.a. artikelskrivningskurser for MONA m.m.
 • Forår 2021 Ekstern underviser i akademisk og populær formidling på Global Humanities Course, RUC
 • 1.2. 2021-1.12.2021 Specialkonsulent, projekt Tværfaglige kandidatstudieordninger, Enheden for Akademisk Efteruddannelse, Roskilde Universitet
 • 1.8. 2020-1.06.2021 Kursusholder på 20-timers kurset Skriveværksted for adjunkter, Københavns Erhvervsakademi
 • 1.5. 2017-1.6. 2019 Specialkonsulent i universitetspædagogik, Enheden for Akademisk Efteruddannelse, Roskilde Universitet
 • 1.8. 2016 Selvstændig konsulent – forfatter/redaktør, underviser, konsulentopgaver
 • 1.8. 2015-1.8. 2016 Institut for Naturfagenes Didaktik, Projektleder for ”Et bedre første år på KU”
 • 1.9. 2014. Selvstændig konsulent – forfatter/redaktør, underviser, konsulentopgaver
 • 2013-2014 Specialkonsulent, LearningLab DTU
 • 2011-2013 Specialkonsulent, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, projektleder for www.undervisermetro.au.dk
 • 1996-2011 Leder af Akademisk Skrivecenter, Humaniora, Frederiksbergs Universitet, (tidligere Formidlingscentret), specialkonsulent.
 • 1992-1996 Skrivekonsulent samme sted
 • 1987-1992 Projektansat på KU, RUC, DTU, HHK samt underviser i psykologi
 • 1987 Cand.psych.
 • 27.5.1958, født d.

Bøger, artikler, software. Dansk, norsk, svensk

Rienecker, Lotte (2023): Designspecialer – en guide baseret på 33 danske designspecialer. 81s. Link på Lotte Rienecker og på Den gode opgave | Samfundslitteratur

Rienecker, Lotte & Troelsen, Rie (2023): University Teaching and Learning in short – Concepts and methods. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Rienecker, Lotte & Troelsen, Rie (2023): Universitetspædagogik i oversigt – begreber og metoder. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Telling Dennig, Qvist Hjørnholm, Thea, Pedersen, Anne-Lisbeth, Stray Jørgensen, Peter & Rienecker, Lotte (2023):  Studiehåndbog for sygeplejerskestuderende. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2022). Den gode opgave. Håndbog i opgave-, projekt- og specialeskrivning. Med bidrag af Signe Skov, Vanessa Sonne-Ragans, Lotte Thing Rasmussen, Charlotte Wien, Kirstin Remvig og Ida Klitgård. Frederiksberg: Samfundslitteratur. 6. udg.

Haldbo, Simon, Bang-Larsen, Anne, Riisager, Magnus, under medvirken af Rienecker, Lotte og Stray Jørgensen, Peter (2022): Den gode opgave på stx. Håndbog til de flerfaglige forløb og større skriftlige opgaver. Frederiksberg, Samfundslitteratur og København, Praxis.

Rienecker, Lotte & Ditte Jacobsen (2021): Peer feedback – hvorfor og hvordan? En håndbog til professionshøjskolestuderende. Frederiksberg: Samfundslitteratur

Rienecker, Lotte, Peter Stray Jørgensen, Anne Sofie Jakobsen (2020): Akademiske fraser – til opgaver, projekter og artikler. Frederiksberg: Samfundslitteratur

Rienecker, Lotte: Månedens fagbogsforfatter, Dansk forfatterforening, november 2020

https://danskforfatterforening.dk/f-gruppen/2020/11/01/maanedens-fagforfatter-lotte-rienecker/

Stray Jørgensen, Peter & Rienecker, Lotte (2019). Skriv lærebøger. Frederiksberg: Samfundslitteratur

Rienecker, Lotte, Kasper Mikkelsen og Eva Bendix Petersen (2019): Projekt- og gruppedannelser på RUC E2018 – en kortlægning. Rapport, RUC, 44 s.

Rienecker, Lotte & Pedersen, Michael: Peer feedback på RUC. RUC, hæfte, 19 s. [Fås ved henvendelse til lrienecker@gmail.com]

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2019). Den gode oppgaven. Bergen: Fagbokforlaget. 3. udg. [oversættelse til norsk af Den gode opgave, 5. udg.]

Rienecker, Lotte; Gitte Wichmann-Hansen & Stray Jørgensen, Peter (2019). God vejledning. Af specialer, bacheloropgaver og projekter. Frederiksberg: Samfundslitteratur. 2. udg.

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2018). Att skriva en bra uppsats. Stockholm: Liber. 4. udg. [oversættelse til svensk af Den gode opgave, 5. udg.]

Stray Jørgensen, Peter & Rienecker, Lotte (2018). Studiehåndbogen – for studiestartere på videregående uddannelser. Frederiksberg: Samfundslitteratur. 3. udg.

Rienecker, Lotte (2018): Digitale lærebøger – et disrupted felt. Forskerforum, nr. 319, s. 29-32

http://www.forskerforum.dk/downloads/ff-319.pdf

Rienecker, Lotte, Stray Jørgensen, Peter (2017). Hvorfor er genrer vigtige. Forfatteren nr. 6

https://danskforfatterforening.dk/forfatteren/hvorfor-genrer-vigtige/

Rienecker, Lotte (2017): Fri vidensdeling vs. ophavsret. Forfatteren nr. 3. https://danskforfatterforening.dk/forfatteren/fri-vidensdeling-vs-ophavsret

Rienecker, Lotte (2017): Article Writing Tool. Frederiksberg, Samfundslitteratur. English version.

http://awt.samfundslitteratur.dk

Rienecker, Lotte (2016). Problemformulering. Stockholm: Liber [oversættelse til svensk af Problemformulering på de samfundsvidenskabelige uddannelser, 3. udg.]

Rienecker, Lotte (2016). “Nye læremidler – nye krav til forfatteren.” Forfatteren nr. 2, s. 28-30

Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter & Gandil, Morten (2016). Skriv artikler. Om videnskabelige, faglige og formidlende artikler. Frederiksberg: Samfundslitteratur. 2. udg.

Rienecker, Lotte (2016): Udvikling af egen undervisning. Pjece. I: Andrea F. M. Gregersen og Lars Ulriksen (red.) KU, IND’s skriftserie Nr. 54 (2018): Et bedre første år. S. 119-131.

https://www.ind.ku.dk/publikationer/inds_skriftserie/nr.-542018/Skriftserie_nr._54.pdf

Rienecker, Lotte (2015). “Eksamensangst ved opgaveskrivning og skriftlige eksaminer.” I: Hvass, Helle (red.). Eksamensangst. Et problem vi skal løse i fællesskab. Frederiksberg: Samfundslitteratur, s. 105-126

Rienecker, Lotte (2015). Problemformulering på videregående uddannelser. Frederiksberg: Samfundslitteratur. 4. udg.

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (red.) (2015). Universitetspædagogiske praksisser. Frederiksberg: Samfundslitteratur

Rienecker, Lotte & Enevoldsen, Charlotte (2015). Danske lærebøger på universiteterne. Rapport i samarbejde med Dansk Erhverv (forlæggerforeningen) og Dansk Universitetspædagogisk Netværk

Helms Jørgensen, Anker & Rienecker, Lotte (2015). “Hvorfor skulle jeg dog skrive om undervisning? Om Scholarship of Teaching and Learning.”  I:  Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (red.). Universitetspædagogiske praksisser. Frederiksberg: Samfundslitteratur, s. 235-253

Rienecker, Lotte, under medvirken af Gina Bay (2014). Scribo – problemformulerings- og  litteratursøgningsværktøj.   Eksempler fra professionsbacheloropgaver ved Helen Grundtvig Kristensen. Frederiksberg: Samfundslitteratur. Version 4 [tilgængelig fra http://www.scribo.dk ]

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2014). Att skriva en bra uppsats. Stockholm: Liber. 3. udg. [oversættelse til svensk af Den gode opgave, 4. udg.]

Rienecker, Lotte (2013). “Den gode undervisning.” Psykolog nyt67(18), s. 12-15

Rienecker, Lotte (2013). “Kommentar. Debat.” Psykolog nyt67(20), s. 27

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2013). “Hvordan kan kriterier for ph.d.-bedømmelser danne grundlag for ph.d.-uddannelse?: Pædagogiske perspektiver af en analyse af 41 ph.d.-bedømmelser fra et humanistisk fakultet.” Dansk universitetspædagogisk tidsskrift online8 (15)

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2013). Den gode oppgaven. Bergen: Fagbokforlaget. 2. udg. [oversættelse til norsk af Den gode opgave, 4. udg.]

Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter; Dolin, Jens & Holten Ingerslev, Gitte (red.) (2013). Universitetspædagogik. Frederiksberg: Samfundslitteratur

Rienecker, Lotte m.fl. (2013). “Aktiviteter i og uden for undervisningen”. I: Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter; Dolin, Jens & Holten Ingerslev, Gitte (red.). Universitetspædagogik. Frederiksberg: Samfundslitteratur, s. 229-250

Rienecker, Lotte m.fl. (2013). “Aktiviteter i fagene”. I: Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter; Dolin, Jens & Holten Ingerslev, Gitte (red.). Universitetspædagogik. Frederiksberg: Samfunds- litteratur, s. 251-58

Rienecker, Lotte & Bruun, Jesper (2013). “Feedback”. I: Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter; Dolin, Jens & Holten Ingerslev, Gitte (red.). Universitetspædagogik. Frederiksberg: Samfundslitteratur, s. 259-288

Stray Jørgensen, Peter & Rienecker, Lotte (2013). “Teksten i vejledning – vejledning i tekst”. I: Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter; Dolin, Jens & Holten Ingerslev, Gitte (red.). Universitetspædagogik. Frederiksberg: Samfundslitteratur, s. 351-368

Rienecker, Lotte (2013). “Informationssøgning om universitetspædagogiske emner”. I: Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter; Dolin, Jens & Holten Ingerslev, Gitte (red.). Universitetspædagogik. Frederiksberg: Samfundslitteratur, s. 457-467

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2012). Klara dine studier. Malmö: Liber [oversættelse til svensk af Studiehåndbogen, 1. udg.]

Bager, Lene Tortzen; Rienecker, Lotte &  Stray  Jørgensen,  Peter (2012). “Undervisermetroen: www.undervisermetro.au.dk.” Dansk universitetspædagogisk tidsskrift online, 7(13), s. 77-84

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2010). “Ph.d.-vejledning og ph.d.-vejlederkurser i Europa: hvor er ph.d.-vejledning på vej hen?” Dansk universitetspædagogisk tidsskrift5(8), s. 42-45

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2009). God specialevejledningspraksis. For både specialeskrivere og specialevejledere. Frederiksbergs Universitet, Akademisk Skrivecenter

Rienecker, Lotte (2007). Tema: Vejledning. Odense: Odense Universitetsforlag

Rienecker, Lotte (2007). “Skrivning og kundskabsopbygning på videregående uddannelser – hvad ved vi, og hvad mangler vi at vide?” I: Matre, Synnøve & Løkensgaard Hoel, Torlaug (red.). Skrive for nåtid og framtid. Skriving og rettleiing i høgre utdanning. Bd. 2. Trondheim: Tapir

Rienecker, Lotte (2006). Tema: Bedømmelse og censur. Odense: Odense Universitetsforlag

Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter & Harboe, Thomas (2005). Vejledning. En brugsbog for opgave- og specialevejledere på videregående uddannelser. Frederiksberg: Samfundslitteratur

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2004). Bacheloropgaven i læreruddannelsen. Muligheder, perspektiver, anbefalinger – lærerens bog. Frederiksberg: Samfundslitteratur

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2004). Lærerbacheloropgaven – den studerendes bog. Frederiksberg:  Samfundslitteratur

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2003).  Kaip Rasyti Mokslini Darba. Litauen: Aidai [oversættelse til litauisk af Den gode opgave, 2. udgave]

Rienecker, Lotte (1999). “Er ‘skolebaseret efteruddannelse’ den bedste ramme?” Gymnasieskolen82(11), s. 26-27

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (1999). Opgaveskrivning på videregående uddannelser. En LæreRbog. Frederiksberg: Samfundslitteratur

Stray Jørgensen, Peter & Rienecker, Lotte (1999). Specielt om specialer: hovedsageligt om hovedopgaver – koncentreret om kandidatafhandlinger. Frederiksberg: Samfundslitteratur

Rienecker, Lotte (1998). Feedback i grupper. Erfaringer og råd. Frederiksbergs Universitet, Formidlingscentret. 2. udg.

Rienecker, Lotte (1996). Problemformuleringer på humaniora. Frederiksbergs Universitet, Formidlingscentret. 2. udg.

Rienecker, Lotte (1996). Tekster til tiden. Undgå skriveblokeringer. Frederiksberg: Dansk psykologisk Forlag. 2. udg.

Nejst Jensen, Carsten & Rienecker, Lotte (1992). Mennesker imellem – nærhed og distanceUdvikling, samspil og forskellighed. Grundbog i psykologi. Frederiksberg: Munksgaard

Bøger, artikler, software, ressourcer. Engelsk

Rienecker, Lotte (2021): Rhetorical Moves in Academic Writing. Writing Commons, Wrhttps://writingcommons.org/section/organization/rhetorical-moves-in-academic-writing/

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2018). The Good Paper. A handbook for writing papers in higher education: International Edition. Frederiksberg: Samfundslitteratur. Available from Amazon only.

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2017). The Good Paper. A handbook for writing papers in higher education. Frederiksberg: Samfundslitteratur. 2. udg.

Rienecker, Lotte (2017): Article Writing Tool. Frederiksberg, Samfundslitteratur. English version.

http://awt.samfundslitteratur.dk

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2016). “Country Report: Denmark.” I: Kruuse, Otto m.fl. (red.). Exploring European Writing Cultures: Country Reports on Genres, Writing Practices and Languages used in European Higher Education. Zürich University of Applied Science: Working Papers in Applied Linguistics 10

 Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter; Dolin, Jens & Holten Ingerslev, Gitte (2015). University Teaching and Learning. Frederiksberg: Samfundslitteratur

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2012). “Genre is the Answer – What was the Question?” I: Thaiss, Chris m.fl. (red.). Writing Programs Worldwide – Profiles of Academic Writing in Many Places. Colorado: WAC Clearinghouse, Parlor Press

Rienecker, Lotte (2006). “Scribo – Writing Software as a Tool for Teaching Genre.” I: Proceedings of the Third EATAW Conference in Athens

Björk, Lennart; Bräuer, Gerd; Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (eds.) (2003). Teaching Academic Writing in European Higher Education. Dordrecht: Kluwer Academic Press

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2003). “The Genre in Focus, not the Writer: Using Model Examples in Large-Class Workshops”. I: Björk, Lennart; Bräuer, Gerd; Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (eds.).  Teaching Academic Writing in European Higher Education. Dordrecht: Kluwer Academic Press

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2003). “The (IM)Possibilities in Teaching University Writing in the Anglo-American Tradition When Dealing with Continental Student Writers”. I: Björk, Lennart; Bräuer, Gerd; Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (eds.). Teaching Academic Writing in European Higher Education. Dordrecht: Kluwer Academic Press

Rienecker, Lotte (2003). “Text Work that Works.” I: Proceedings of the Second EATAW Conference in Budapest

Rienecker, Lotte (1999). “Research questions and academic argumentation. Teaching students how to do it. Using formats and model-examples”.  I:  Kruse, Otto; Jacobs, Eva-Maria & Ruhmann, Gabriela (Hgg). Schlüsselkompetenz Schreiben.  Konzepte, Methoden, Projekte für Schreibberatung und Schreibdidaktik an der Hochschule. Neuwied, Kriftel: Luchterhand, s. 95-108

KONTAKT

Lotte Rienecker
Pædagogisk konsulent, læremiddelforfatter.
Bangsbovej 35, 2720 Vanløse
+45 20 42 53 62
lrienecker@gmail.com

Lotte Rienecker